Επικοινωνία

    Εθνικής Αντιστάσεως &

    Παρθεναγωγείου

    T.K 48100 Πρέβεζα

    Email : info@egomio.gr

    T : 26820 25432